Kirjanpito

Peruskirjanpito on lakisääteinen asia mutta reaaliaikaisesti tehtynä myös taloudellisten suunnitelmiesi peruskivi.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on talouden käyntikortti, jonka perusteella sidosryhmät puntaroivat sinua ja yritystäsi. Tilinpäätös on myös lähtökohta tuloverotukselle, voitonjaolle ja rahoituspäätöksille.

Katelaskenta

Katelaskennassa yrityksesi tuloslaskelmaa tarkastellaan jokaiselta kantilta. Tuote-, palvelu- ja asiakaskohtaiset kateraportit ovat yksinkertainen ja toimiva tapa arvioida, mikä kannattaa ja missä yrityksesi tuottomahdollisuudet ovat.

Verotus

Arvonlisä- ja tuloverotuksen sekä ennakkoverotuksen täsmälliseen ja virheettömään hoitamiseen tarvitaan päivitettyä osaamista sekä oikeita työvälineitä ja -menetelmiä.

Laskutus ja reskontra

Tehokas laskujen käsittely ja ajan tasalla oleva tieto myyntisaatavista ja ostoveloista on välttämätöntä rutiinien pyörittämistä ja avain päivittäisen maksuvalmiuden hallintaan.

Ota yhteyttä