Yrityksen ja yrittäjän verotus

Verotuksen viisaalla suunnittelulla ja ajoituksella säästät merkittävästi.

Yrityksen arvo

Yrityksesi arvon ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunteminen ja niihin vaikuttaminen on lähtökohta yritysvarallisuuden kasvattamisessa.

Yritysjärjestelyt

Yrityskaupat, yhtiöiden perustaminen, sulautuminen, jakaantuminen tai lopettaminen ovat meille tuttua toimintaa.

Budjetointi ja investointi

Autamme ja tuemme sinua yrityksesi talouden suunnittelussa ja tavoitteiden asettelussa niin laskelmin kuin kriittisillä kysymyksillä haastaen.

Taloushallinnon kehittäminen ja koulutus

Haluamme olla avuksi taloushallinnon rutiinien kehittämisessä tai vaikkapa tarvittaessa vain opastamassa, kuinka tuloslaskelmaa ja tasetta tulisi lukea.